Welkom!

De Josefschool is de enige school in het dorp Overloon. De Josefschool is een onderdeel van de gemeenschap waarin onze kinderen zich ontwikkelen.

De Josefschool gaat voor een gelukkig kind met een gelukkige toekomst.
Wij willen dit realiseren door veel aandacht te besteden aan taal en rekenen en vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig te kunnen werken en om met anderen samen te kunnen werken.

Nieuws

Zilveren weken

Het proces van groepsvorming begint na elke vakantie weer opnieuw.  De Zilveren Weken – de twee weken na de kerstvakantie – is een belangrijke periode om te werken aan een positieve en veilige klas.

De leerkracht speelt daarbij een essentiële rol. Om na de vakantie weer een fijne start te maken doen wij in deze weken veel spelletjes en andere groepsvormende activiteiten. De kinderen leren elkaar beter kennen, waardoor ze meer begrip voor elkaar hebben en meer van elkaar kunnen verdragen wanneer het even wat moeilijker gaat. Dit sluit aan bij het doel van PBS (goed gedrag kun je leren): een veilig, positief pedagogisch klimaat met behulp van Schoolwide Positive Behavior Support.


lees meer...

Kalender

  • 21 januari 2017 Jo jarig
  • 23 januari 2017 Facultatieve oudergesprekken (deze week)
  • 28 januari 2017 Juf. Iris jarig
  • 31 januari 2017 Meester Peter jarig
  • 01 februari 2017 Studiemiddag PBS

naar de volledige kalender...